Normen & Certificering

Normen (bouw), zijn regels/richtlijnen van nauwkeurig omschreven eisen waaraan de prestatie van een product of een proces zijn vastgelegd. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) geeft deze normen uit, waarbij wij ons hoofdzakelijk richten op bouwnormen.

Daar vinden wij ook de normen van hang- en sluitwerk producten met o.a.;

  • NEN-EN 1303 voor mechanische cilinders
  • NEN-EN 12209 voor mechnisch bediende sloten
  • NEN-EN 1906 voor deurbeslag van kwaliteit tot inbraakwerendheid
  • NEN-EN 179 voor nooddeuren
  • NEN-EN 1125 voor paniek/vluchtdeuren

En o.a.

  • NEN 5089 voor inbraakwend hang- en sluitwerk
  • NEN 5096 voor inbraakwerendheid van dak- of gevelelementen met deuren, ramen luiken en vaste vullingen
  • BRL 3104 een Nederlandse beoordelingsrichtlijn, vastgesteld door het CvD Veilige en Inbraakwerende Producten
Checklist

Buiten de Nederlandse normen worden er ook producten geleverd die voldoen aan buitenlandse normen o.a. de DIN (Deutsches Institut für Normung) en of DIN-EN (Europese Norm).
Daarbij ziet u twee verschillende aanduidingen voor normen, NEN-EN en DIN-EN of NEN en DIN.

De NEN en DIN normen zijn landelijk uitgegeven normen, terwijl de NEN-EN of DIN-EN zgn. ‘geharmoniseerde’ Europese normen zijn. Onder verantwoording van de Europese commissie worden er regelmatig lijsten met geharmoniseerde normen uitgegeven, dit om zoveel mogelijk eenheid te krijgen waaraan een product dient te voldoen.

Een norm is eigenlijk een advies, maar krijgt wel rechtsgeldigheid als tussen twee partijen een contract wordt afgesloten. Neem een opdrachtgever en een aannemer die samen een bouwwerk realiseren. Door ondertekening van het contract is de aannemer verplicht zich aan de aangegeven normen te houden en is een garantie voor de opdrachtgever.
Daar veel normen in het Bouwbesluit zijn opgenomen is de architect verplicht zich – bij zijn ontwerp of advies – hier ook aan te houden.

Certificering

Om u als opdrachtgever of afnemer de kans te geven uw gekochte of toegepaste producten te controleren, bestaan er certificeringen.

In de normen worden geen technische oplossingen voorgeschreven, maar prestatiebeschrijvingen waaraan een product minimaal moet voldoen. Bij ‘geharmoniseerde’ normen gebeurt dat door een “CE-markering” op de product of producten, maar voor landelijke normen een vastgelegd merkteken.

In Nederland is dat bijvoorbeeld voor de NEN-5096 en BRL 3104 het SKG keurmerk. Dit geldt voor de producten die 3 of 5 minuten inbraakwerend zijn en worden dan voorzien van het SKG**® of  SKG***® merkteken.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op

wij bespreken graag hoe wij u van dienst kunnen zijn

Pfaffenhain
MH by icsa
Dieckmann
MH Kluizen
HAFI
KEYLINE
PIN-KEY
CodeLoxx - wAppLoxx