Normen, Certificering & Duurzaamheid

Normen (bouw), zijn regels/richtlijnen van nauwkeurig omschreven eisen waaraan de prestatie van een product of een proces zijn vastgelegd. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) geeft deze normen uit, waarbij wij ons hoofdzakelijk richten op bouwnormen.

Daar vinden wij ook de normen van hang- en sluitwerk producten met o.a.;

 • NEN-EN 1303 voor mechanische cilinders
 • NEN-EN 12209 voor mechnisch bediende sloten
 • NEN-EN 1906 voor deurbeslag van kwaliteit tot inbraakwerendheid
 • NEN-EN 179 voor nooddeuren
 • NEN-EN 1125 voor paniek/vluchtdeuren

En o.a.

 • NEN 5089 voor inbraakwend hang- en sluitwerk
 • NEN 5096 voor inbraakwerendheid van dak- of gevelelementen met deuren, ramen luiken en vaste vullingen
 • BRL 3104 een Nederlandse beoordelingsrichtlijn, vastgesteld door het CvD Veilige en Inbraakwerende Producten
Checklist

Buiten de Nederlandse normen worden er ook producten geleverd die voldoen aan buitenlandse normen o.a. de DIN (Deutsches Institut für Normung) en of DIN-EN (Europese Norm).
Daarbij ziet u twee verschillende aanduidingen voor normen, NEN-EN en DIN-EN of NEN en DIN.

De NEN en DIN normen zijn landelijk uitgegeven normen, terwijl de NEN-EN of DIN-EN zgn. ‘geharmoniseerde’ Europese normen zijn. Onder verantwoording van de Europese commissie worden er regelmatig lijsten met geharmoniseerde normen uitgegeven, dit om zoveel mogelijk eenheid te krijgen waaraan een product dient te voldoen.

Een norm is eigenlijk een advies, maar krijgt wel rechtsgeldigheid als tussen twee partijen een contract wordt afgesloten. Neem een opdrachtgever en een aannemer die samen een bouwwerk realiseren. Door ondertekening van het contract is de aannemer verplicht zich aan de aangegeven normen te houden en is een garantie voor de opdrachtgever.
Daar veel normen in het Bouwbesluit zijn opgenomen is de architect verplicht zich – bij zijn ontwerp of advies – hier ook aan te houden.

Certificering

Om u als opdrachtgever of afnemer de kans te geven uw gekochte of toegepaste producten te controleren, bestaan er certificeringen.

In de normen worden geen technische oplossingen voorgeschreven, maar prestatiebeschrijvingen waaraan een product minimaal moet voldoen. Bij ‘geharmoniseerde’ normen gebeurt dat door een “CE-markering” op de product of producten, maar voor landelijke normen een vastgelegd merkteken.

In Nederland is dat bijvoorbeeld voor de NEN-5096 en BRL 3104 het SKG keurmerk. Dit geldt voor de producten die 3 of 5 minuten inbraakwerend zijn en worden dan voorzien van het SKG**® of  SKG***® merkteken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de items binnen de Metafa organisatie: vanuit diverse disciplines (onze medewerkers, innovatie, inkoop en productie) is het een belangrijk element.
Het verkoopkantoor is vernieuwd en voorzien van ergonomisch meubilair. De productieruimtes, magazijnen en kantoren zijn voorzien van energiezuinige LED verlichting. Dit wordt merendeels aangestuurd via de zonnepanelen op het dak, ook heeft Metafa een oplaadpunt voor elektrische auto’s.

EPD’s en Groene gebouwen
Metafa en haar (buitenlandse) fabrikanten streven naar een transparante en duurzame industrie, daarom beschikken we over vier EPD certificaten. Deze EPD’s (Environmental Product Declaration) voor verschillende productgroepen geven een volledig in kaart gebrachte ecologische voetafdruk van een product op basis van een gedetailleerde ‘LCA’ (Life Cycle Assessment). Die weer door een derde partij onafhankelijke geverifieerd worden.

De vier zijn voor:

 • Raam- en deurbeslag
 • Cilinders
 • Sloten
 • Hangsloten
Edp1
Edp2

Hierdoor dragen Metafa en haar fabrikanten mee bij het realiseren van duurzame gebouwen, die goed zijn voor het milieu (besparing grondstoffen), energiezuiniger en een gezonder leefklimaat hebben. Met zo’n product EPD kan een gebruiker een bewuste keuze maken bij het zoeken naar een gecertifceerde oplossing. Welke bijdragen aan de certificering van groene gebouwen, zoals BREEAM of LEED.
Bij de montage bij Metafa en de productielocaties van onze fabrikanten wordt er op een menswaardige manier geproduceerd en is er geen sprake van kinderarbeid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Naast de zaken die Metafa al onderneemt bij de duurzaamheid en zo bijdragen aan ‘People’ en ‘Planet’, trachten wij voor onze afnemers een waarde te creëren voor nu en in de toekomst ‘Provit’.
Niet alleen het milieu of een duurzaamgebouw krijgen aandacht bij Metafa, maar wij zijn ook zeer betrokken bij de mens.

Daarom draagt Metafa haar steentje bij aan o.a.:

 • De ‘Wensbus’ regio Son en Breugel
 • Het ‘G-elftal’ van sportvereniging SBC
 • Diverse publieke activiteiten regio Son en Breugel
 • De voebalverenigingen AZ Alkmaar, Helmond Sport en FC Volendam

Neemt u vrijblijvend contact met ons op

wij bespreken graag hoe wij u van dienst kunnen zijn