Veilig vluchten tijdens paniek situaties

Brand uitgang bordjes

De NEN-EN 179 staat voor ‘nooddeuren’ in veilige vluchtroutes. Een ‘nooddeur’ is uitsluitend bestemd om te vluchten, is dus geen algemene gebruiksdeur. In geval van nood moet deze deur met één handbeweging (moet met een speciale deurkruk) te openen zijn!

De NEN-EN 1125 staat voor ‘Paniekdeuren voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor gebruik bij vluchtroutes’. Deze deuren moeten ook met één handbeweging in geval van nood via een ‘paniek-duwstang of duwbalk’ te openen zijn.
Noodzakelijk waar meer dan 100 personen door zo’n deur moeten vluchten.

Bij beide normen hebben de producten (beslag en sloten) een CE-markering en moeten in de gecertificeerde combinatie worden toegepast.

Beste bouw betrokkene,

De nood- of paniek/vluchtdeuren normen zijn er niet alleen voor andere mensen of gebouwen, maar ook voor u zelf, uw eigen kinderen en familie, vrienden en natuurlijk ook de andere mensen zodat iedereen veilig kan vluchten.

Bent u straks aansprakelijk voor het niet juist toepassen van deze normen?

Neemt u vrijblijvend contact met ons op

wij bespreken graag hoe wij u van dienst kunnen zijn