Is het mogelijk een actuele kopie van het sluitplan van een bestaand sluitsysteem te krijgen?

Ja, natuurlijk. Neem hiervoor contact op met uw dealer of ijzerwarenvakhandel en toon uw sleutelcertificaat. Hierna zal men voor u een kopie van het sluitplan opvragen.